Kalbos lygio nustatymas

Informacijos mainų ir švietimo centras (IMŠC) – akredituotas pretendentų į valstybės
tarnautojų pareigas užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo centras. Šiuo metu
vertiname anglų kalbos mokėjimo lygį.

Daugiau informacijos tel. 0 653 60527