Apie

Informacijos mainų ir švietimo centras (IMŠC) – suaugusiųjų neformalaus švietimo
įstaiga, atliepianti aktualiausius mokymosi visą gyvenimą, profesinių bei asmeninių
kompetencijų tobulinimo poreikius, skatinanti ir diegianti edukacines inovacijas,
atitinkančias suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius.

Informacijos mainų ir švietimo centras
Įmonės kodas 303230600
Kelmės g. 15, Verpena, Kelmės r. sav. 86105
El.p. info/eta/imsc.lt
Tel. 0 653 60527, 0 686 97109