Kursai rajono gyventojams pagal dvi programas

Kelmės rajono savivaldybė spalio pabaigoje paskelbė Kelmės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursą. 2019-aisias metais įgyvendinamų programų prioritetai – užsienio kalbų (anglų, vokiečių) mokymas, verslumo gebėjimų ugdymas, žinių suteikimas apie įsiliejimą į darbo rinką, tarpasmeninių santykių artimoje aplinkoje tobulinimas, mokytojų specialiosios pedagogikos ir psichologijos kompetencijų ugdymas, kompleksinis Trečiojo amžiaus universiteto studentų bendrųjų gebėjimų ugdymas didinant jų savivertę.

Informacijos mainų ir švietimo centras (IMŠC) šiam konkursui pateikė dvi programas – „Integruotas verslumo ir vokiečių kalbos kompetencijų tobulinimo modulis“ (700 Eur) bei „IKT naudojimas – raktas į sėkmingo verslo vystymą“ (825 Eur), kurios bus įgyvendinamos jau nuo 2019-ųjų metų vasario.

Iš viso neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms finansuoti 2019-aisiais metais iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto būtus skirta 11 525 Eur.

Būkite pirmas komentatorius po šiuo straipsniu

Komentuoti

Jūsų el. pašto adresas nebus publikuojamas.


*